Sarpsborg Roklubb

Utleiepriser Store Sal

Utleiepriser store sal  (max 52 deltakere)

Leien skal foskuddsbetales kontant ved henting av nøkler, eller til bankkonto 9483 05 33251 (kvittering må fremvises). Vipps nr.10965

Gjeldende priser:

Minimum alder for å leie er 25 år

Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til kl.08.00 neste dag (ikke avtalt leie utover dette belastes med timeleie, kr 600,- pr. time, se prisliste under).

Fredag, lørdag og helligdager                                                                     kr 4.700,-
Søndager                                                                                                         kr 3.700,-
Hverdager                                                                                                       kr 2.700,-
Pynting fredag eller lørdag, leie pr.dag                                                     kr 1.500,-
Pynting mandag til torsdag, leie pr.dag                                                     kr   800,-
Avtalt leie neste dag pr. time                                                                       kr   400,-
Leie ut over avtalt tid pr. time                                                                      kr   600,-
Ekstra vask, pr.timeverk                                                                                kr   700,-
Tilgang til skap med glass                                                                            kr   200,-

Depositum, betales ved henting av nøkler og tilbakebetales ved 
levering av nøkler, forutsatt at alt er i orden.                                           kr 1.000,-      Må være kontanter!

Medlemmer av Roklubben gis 25% rabatt ved egne arrangement.
Maks antall personer er 52
2 timers vask er inkludert i prisen. Feiing av gulv og vask av bord må gjøres av leietaker.
Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til 08.00 neste dag.