Sarpsborg Roklubb

Utleiepriser Store Sal

Utleiepriser store sal  (max 52 deltakere)

gjeldende fra 15. januar 2018:

Minimum alder for å leie er 25 år

Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til kl.08.00 neste dag (ikke avtalt leie utover dette belastes med timeleie, kr 600,- pr. time, se prisliste under).

Fredag, lørdag og helligdager                                                                     kr 4.500,-
Søndager                                                                                                         kr 3.500,-
Hverdager                                                                                                       kr 2.500,-
Pynting fredag eller lørdag, leie pr.dag                                                     kr 1.500,-
Pynting mandag til torsdag, leie pr.dag                                                     kr   800,-
Avtalt leie neste dag pr. time                                                                       kr   400,-
Leie ut over avtalt tid pr. time                                                                      kr   600,-
Ekstra vask, pr.timeverk                                                                                kr   700,-
Tilgang til skap med glass                                                                            kr   200,-

Depositum, betales ved henting av nøkler og tilbakebetales ved 
levering av nøkler, forutsatt at alt er i orden.                                           kr 1.000,-      Må være kontanter!

Medlemmer av Roklubben gis 25% rabatt ved egne arrangement.
Maks antall personer er 52
2 timers vask er inkludert i prisen. Feiing av gulv og vask av bord må gjøres av leietaker.
Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til 08.00 neste dag.