Sarpsborg Roklubb

Utleiepriser Lille Sal

Utleiepriser Lille Sal  (max 22 deltakere)

Minimum alder for å leie er 25 år

Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til kl.08.00 neste dag (ikke avtalt leie utover dette belastes med timeleie,kr 600,- , se prisliste under).


Fredag, lørdag og helligdager                                                                     kr 2.500,-
Søndager                                                                                                         kr 2.000,-
Hverdager                                                                                                        kr 1.500,-
Pynting fredag eller lørdag, leie pr.dag                                                     kr 1.000,-
Pynting mandag til torsdag, leie pr.dag                                                     kr   700,-
Avtalt leie neste dag pr. time                                                                       kr   400,-
Leie ut over avtalt tid pr. time                                                                      kr   600,-
Ekstra vask, pr.timeverk                                                                                kr   700,-

Depositum, betales ved henting av nøkler og tilbakebetales ved
levering av nøkler, forutsatt at alt er i orden.                                           kr 1.000,- Må betales i kontanter

Medlemmer av Roklubben gis 25% rabatt ved egne arrangement.
Maks antall personer er 22
Vask er inkludert i prisen, men gulvene skal feies, det skal ryddes og bordene vaskes.
Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til 08.00 neste dag.