Sarpsborg Roklubb

Utleiepriser Båthuset

Utleiepriser Båthuset  (max 22 deltakere)

Leien må betales kontant ved henting av nøkler. Ved betaling til konto 9483 05 33251 må kvittering fremvises. Evt til Vipps nr.10965

Minimum alder for å leie er 25 år

Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til kl.08.00 neste dag (ikke avtalt leie utover dette belastes med timeleie,kr 600,- , se prisliste under).


Fredag, lørdag og helligdager                                                                     kr 3.000,-
Søndager                                                                                                         kr 2.700,-
Hverdager                                                                                                        kr 1.700,-
Pynting fredag eller lørdag, leie pr.dag                                                     kr 1.000,-
Pynting mandag til torsdag, leie pr.dag                                                     kr   700,-
Avtalt leie neste dag pr. time                                                                       kr   400,-
Leie ut over avtalt tid pr. time                                                                      kr   600,-
Ekstra vask, pr.timeverk                                                                                kr   700,-

Depositum, betales ved henting av nøkler og tilbakebetales ved
levering av nøkler, forutsatt at alt er i orden.                                           kr 1.000,- Må betales i kontanter

Medlemmer av Roklubben gis 25% rabatt ved egne arrangement.
Maks antall personer er 22
Vask er inkludert i prisen, men gulvene skal feies, det skal ryddes og bordene vaskes.
Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til 08.00 neste dag.