Sarpsborg Roklubb

Utleie store sal - Roklubben

Utleiepriser store sal  (maks. 52 personer)

Leien skal forskuddsbetales kontant ved henting av nøkler, eller til bankkonto 9483 05 33251 (kvittering må fremvises). Vipps nr.10965.      

Husk å ta med kvittering på betaling, når nøkkel skal hentes!

DEPISITUM  kr. 1.000,- BETALES MED KONTANTER!


Gjeldende priser:

Minimum alder for å leie er 25 år. Vi leier IKKE ut til russefester!

Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til kl.08.00 neste dag (ikke avtalt leie utover dette belastes med timeleie, kr 600,- pr. time, se prisliste under).
                                                                                                              f.o.m. 01.01.2022
Fredag, lørdag og helligdager                                                                 kr 5.000,-
Søndager                                                                                                     kr 4.000,-
Hverdager                                                                                                    kr 2.800,-
Pynting fredag eller lørdag, leie pr.dag                                                 kr 1.600,-
Pynting mandag til torsdag, leie pr.dag                                                 kr   800,-
Avtalt leie neste dag pr. time                                                                   kr   400,-             
Leie ut over avtalt tid pr. time                                                                  kr   700,-             
Ekstra vask, pr.timeverk                                                                            kr   700,-              

Depositum, betales ved henting av nøkler og tilbakebetales ved 
levering av nøkler, forutsatt at alt er i orden.                                       kr 1.000,-      MÅ VÆRE KONTANTER!

Medlemmer av Roklubben gis 25% rabatt ved egne arrangement.
Maks antall personer er 52

2 timers vask er inkludert i prisen. Feiing av gulv og vask av bord må gjøres av leietaker.
Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til 08.00 neste dag.