Sarpsborg Roklubb

Utleie lille sal - Båthuset

Utleiepriser Båthuset  (maks. 22 personer)

Leieutgifter betales på forhånd, enten til konto 9483.05.33251 eller Vipps nr. 10965.        

Husk å ta med kvittering på betaling, når nøkkel skal hentes!

DEPISITUM  kr. 1.000,-,BETALES MED KONTANTER!

 

Minimum alder for å leie er 25 år. Vi leier ikke ut til russefester!

Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til kl.08.00 neste dag (ikke avtalt leie utover dette belastes med timeleie på kr 700,- , se prisliste under).


Fredag, lørdag og helligdager                                                                     kr 3.000,-
Søndager                                                                                                         kr 2.700,-
Hverdager                                                                                                        kr 1.700,-
Pynting fredag eller lørdag, leie pr.dag                                                     kr 1.000,-
Pynting mandag til torsdag, leie pr.dag                                                     kr   700,-
Avtalt leie neste dag pr. time                                                                       kr   400,-
Leie ut over avtalt tid pr. time                                                                      kr   700,-
Ekstra vask, pr.timeverk                                                                                kr   700,-
Leie av glass                                                                                                    kr   100.-

Depositum, betales ved henting av nøkler og tilbakebetales ved
levering av nøkler, forutsatt at alt er i orden.                                           kr 1.000,- MÅ BETALES I KONTANTER!


Maks antall personer er 22
Vask er inkludert i prisen, men gulvene skal feies, det skal ryddes og bordene vaskes.
Merk! Utleie gjelder fra kl.12.00 til 08.00 neste dag.

Medlemmer av Roklubben gis 25% rabatt ved egne arrangement.