Sarpsborg Roklubb

Årsmøte 2021

Årsmøteinnkalling 2021  pdf


Årsmøte 10.juni 2021 arrangeres iht gjeldende Covid-forskrifter.


Forslag til Årsmøtet fra et flertall i styret:
Rehabilitering av garderober blir satt opp som egen sak på årsmøtet, og styret vil, dersom dette blir vedtatt, be årsmøtet om tillatelse til å ta opp et lån  for å finansiere 
rehabiliteringen.
Se kostnadsoverslag og finansieringsplan her