Sarpsborg Roklubb

Årsmøte 2020

Inkalling til Årsmøte 2020 ligger her Årsmøtet utsatt inntil videre, ny innkalling kommer senere.


Forslag 10.mars 2020 fra Styret til Årsmøtet :

Forslag til kontingent for 2020:
For enkeltmedlemmer (et medlem av familien) kr 500,- (uforandret)
For husstandsmedlemmer kr 200,- (ny sats)
Treningsavgift kr 1.000,- (uforandret)
Lisens/forsikring for alle som trener i Roklubben kr 200,- (uforandret, og går uavkortet  til Norges Rofobund)

Forslag  til renovering av garderober:
Styret ber Årsmøtet om tillatelse til å oppta en lån på inntil kr 1.000.000,- (en million) for renovering av 
garderobene i klubbhuset. Renoveringen løser også problemene som oppstår når trening og utleie av store sal
foregår samtidig.
Lånet vil bli nedbetalt over en 10-års periode, og vil slik styret vurderer det , ha en positiv effekt både sportslig,
og for utleien av lokalene.